Vejfest

 Festudvalget har besluttet, at der ikke afholdes vejfest i 2017.

På generalforsamling 2018 forventes et udspil om fremtidig vejfest

 

Mvh. Festudvalget

Medlemsinformation

Se referater og andre informationer fra bestyrelsen under drift, årgang 2017/2018.

 

 

 

IMG_0830.jpg

Arbejdsdag

Mange tak til de fremmødte for indsatsen den 24. september 

 

Generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling for 2018 tirsdag den 13. februar i Vadumhallen. 

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Trafik

Bestyrelsen henstiller, at alle beboere og deres evt. gæster udviser en hensynsfuld trafikkultur på Sneumvej, så både børn og voksne kan færdes trygt i vores område. Hastigheden skal sænkes til det minimale.  Til jeres orientering undersøger bestyrelsen pt. at få området defineret som 30 km zone. Det må dog på ingen måde forhindre, at vi alle hver dag tager størst mulig hensyn og tænker maksimal sikkerhed for de, som færdes i området. 

Parkering

Ved flere boliger på Sneumvej ses parkering ved kantsten. Det spærrer for udsyn og gennemkørsel.  Bestyrelsen henstiller, at beboere og gæster i videst muligt omfang parkerer i indkørsel. Parkering ved kantsten bør undgås.