Vejfest

Festudvalget takker for en rigtig hyggelig sommerfest, som vi håber kan gentages næste år. 

 Tusind tak til alle dem, der hjalp med teltet, oprydningen osv. 

  

Med venlig hilsen
 
Festudvalget.

Medlemsinformation

Se referater og andre informationer fra bestyrelsen under drift, årgang 2016/2017.

 

 

 

IMG_1091.jpg

Stor tak til de aktive deltagere på arbejdsdagen søndag den 21. maj.

På boldbanen blev der under buskene ryddet græs med den nyindkøbte buskrydder, og yderligere blev der lavet flisebelægning,  samlet og opstillet et fint bord/bænkesæt på fliserne.

Den flisebelagte del af Millestien blev fejet flot og grundigt, og græsset klippet omkring drænhullet i hjørnet ved nr. 43, 45 og 47.

Sneumvejs fortov på sydsiden er sprøjtet, og vi håber dermed at få bugt med det genstridige ukrudt.

Alt i alt en fin dag med synlige resultater. Håber alle vil nyde det.

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Trafik

Bestyrelsen henstiller, at alle beboere og deres evt. gæster udviser en hensynsfuld trafikkultur på Sneumvej, så både børn og voksne kan færdes trygt i vores område. Hastigheden skal sænkes til det minimale.  Til jeres orientering undersøger bestyrelsen pt. at få området defineret som 30 km zone. Det må dog på ingen måde forhindre, at vi alle hver dag tager størst mulig hensyn og tænker maksimal sikkerhed for de, som færdes i området. 

Parkering

Ved flere boliger på Sneumvej ses parkering ved kantsten. Det spærrer for udsyn og gennemkørsel.  Bestyrelsen henstiller, at beboere og gæster i videst muligt omfang parkerer i indkørsel. Parkering ved kantsten bør undgås.